فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۸:۱۶


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: مرجان صلواتی سر دبير: ندا رضایی آذر
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: مرجان صلواتی
سر دبير: ندا رضایی آذر
همکاران (هيات تحريريه): محسن طالبی آبکناری. حمیده حسین پور
گرافيست: محسن طالبی آبکناری
روي جلد: فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه 31
تاريخ انتشار:: 2018-02-12


نظر شما :