فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم

تعداد دانلود :۱۰۸
۰۳ آذر ۱۳۹۳ | ۰۱:۵۸

نشانه‌شناسی حکمی ـ اسلامی در آثار پیشگامان نوسنت‌گرایی

چکیده

دسته‌اي از نقش‌مايه‌هاي آثار نوسنت‌گرايان ـ سقاخانه‌اي‌ها ـ برخاسته از باورهاي مذهبي است. اين عناصر را مي‌توان در دو گروه عناصر مذهبي عاميانه و نقش‌مايه‌هاي ناب حكمت اسلامي بررسي كرد. مفاهيمي چون وحدت در عين كثرت، صدور، مراتب هستي، فيض الهي، عالم مثال و هجران، دايره و نقطه در حكمت اسلامي، جايگاه كلام، تشخص حروف و ... مي‌توانند هنر مدرن را همان‌گونه تفسير و بازبيني نمايند كه مفسران فلسفي، به هنر اسلامي نگريسته‌اند. هنر مدرن ايران نيز داراي اين قابليت است تا تفاسير گوناگوني را بپذيرد؛ حتي اگر اين معاني، مورد نظر پديدآورنده اثر نباشد و او خود آن‌را انكار نمايد. با اين رويكرد، پژوهش حاضر مي‌كوشد پس از معرفي تكيه‌گاه‌هايي در معاني حكمي، خوانش ريزبينانه‌تري از چند اثر سقاخانه‌اي ارائه نمايد؛ و نشان دهد نقوش حكمي ـ اسلامي، در هنر مدرن علاوه بر جنبه‌هاي آذين‌گري داراي قابليت انتقال پيامي است كه در هنر سنتي و مقدس اسلامي ديده مي‌شود. منابع اسنادي و كتابخانه‌اي در كنار مجموعة آثار پايه‌گذاران جريان سقاخانه به پيشبرد پژوهش حاضر كمك كرده‌اند.

 

واژگان کلیدی

فلسفة اسلامی ـ هنر مقدس ـ هنر سنتي ـ جريان سقاخانه

 

Islamic Philosophy Semiotics in the Works of New Traditionalists' Pioneers

 

Abstract

A group of signs in the works of the New Traditionalists – Saqqa Kana's artists- has roots in religious beliefs. One can categorize these elements into religious beliefs of mobs and the pure Islamic Wisdom. Some of these signs such as dot and circle in the realm of Islamic Philosophy, the importance of lectures, personalizing the letters, world of images or  supernatural, etc. can bring the interpretation of modern art close to the way the philosophic interpreters did it for the Islamic art. Iran's modern art, as well, has the capacity of being interpreted in different ways; Even if these meanings and interpretations were not the aim of the artist in the first place and they denied presenting them. With this respect, the present paper, after providing an introduction to the fundamental Islamic, aims to have a more detailed reading of some of Saqqa Kana's works and show that these Islamic Philosophy symbols, besides having decorative values, communicates the massages which can be found in the traditional and sacred form of Islamic art. The documentary and library sources as well as a group of artistic works of the founders of Saqqa Kana movement paved the way of the present research.

 

Key words:

Islamic Wisdom - Sacred Art – Traditional Art – Saqqa Kana Movement

 

 

دانلود فایل
1.499 MB
بررسی عنصررنگ در پارچه های دوره اسلامی ( سلجوقیان تا صفویه )

چکیده

: رنگ در آثار ارزشمند ایرانی از ارکان اساسی به شمار می آید و در این میان نظام رنگ بندی آثار هنری ایران علاوه بر معیارها و قراردادهای سنتی که نسل به نسل از هنرمندی به هنرمند دیگر انتقال یافته است همواره تحت تأثیر عوامل دیگری مانند باورهای اجتماعی ، دین ، عرفان ، فرهنگ و ... بوده است . عنصر رنگ را می توان در یکی از کاربردی ترین هنر های دستی ایران یعنی پارچه بافی دوران اسلامی بررسی نمود . بدیهی است این هنر دستی در دوره های مختلف اسلامی تحت تاثیر عوامل فوق الذکر بوده است که ما شاهد خلاقیت بسیار هنر مندان ایرانی در این زمینه می باشیم. دوران ارزشمند در هنر پار چه بافی با حضورهر چه زیبا ترعنصر رنگ را میتوان در زمان سلجوقیان تاصفو یه در هنرایران به وضوح  مشاهده نمود ،زیرا این هنر در این دوره ها ویژگی کار بردی و شا خص تری به خود گر فته و کما بیش در زندگی مر دم نقش عمد ه ای پیدا کرده است .لذا در این پژوهش کوشیده شده عوامل تعیین کننده عنصر رنگ و ویژگی های آن در هنر پارچه بافی دوران سلجوقی تا صفویه بررسی شود زیرا که هنر پارچه بافی یکی از متجلی ترین هنرهای دوره اسلامی محسوب می شود . هدف از این پژوهش بررسی علل و عواملی است  که بر هنرمند دوره اسلامی در خصوص انتخاب رنگ پارچه هاتأثیر گذار  بوده است ، اینکه هنرمند دوره اسلامی تحت تأثیر چه عواملی از یکسری رنگهای خاص استفاده می کرده است؟آیا از محیط پیرامون خود تأثیر گرفته؟ یا متأثر ازعصر، فرهنگ و سنت بوده ؟ وآیا تنها سلیقه شخصی خود را بکار برده است ؟ بطور کلی می توان گفت هدف از این پژوهش شناخت جایگاه رنگ در پارچه های دوره اسلامی سلجوقی تا صفوی است .روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و اسنادی می باشد که بدنبال آن پس از جمع آوری اطلاعات به همراه تحلیل اراﺋﻪ شده است .

واژگان کلیدی : رنگ ، پارچه بافی دوره اسلامی ، دوره( سلجوقیان تا صفویه )

دانلود فایل
0.311 MB
پرچم تبلیغاتی، زیر شاخه ای از گرافیک محیطی و کارکرد عناصر بصری آن

چکیده:

 پرچم های تبلیغاتی به عنوان شاخه ای از گرافیک محیطی نقش اساسی در سطح شهر ایفا می کنند. این رسانه های گرافیکی در کاربردهای مختلفی از جمله تبلیغ، معرفی، اطلاع رسانی و تزئین می باشند. همزمان طراحان گرافیک علاوه بر طراحی انواع اقلام گرافیک محیطی از قبیل بیلبوردها، تابلوهای سردرب فروشگاه ها و انواع پیکتوگرام ها،‌ با ارائه الگویی صحیح و جامع در قالب پرچم های تبلیغاتی دست به خلق یک سیستم اطلاع رسان و تبلیغاتی زده اند که نیازهای افراد جامعه را در سطح شهر مرتفع می سازند. بدیهی است با رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباطات در دنیای پیشرفته امروزی وجود چنین رسانه هایی در کنار سایر اقلام گرافیک محیطی لازم و ملزوم یکدیگرند. این عناصر گرافیکی همانند سایر آثار گرافیک از خصوصیات و ویژگی های خاصی بهره مندند و در طراحی آنها بایستی عناصر و کیفیات متعدد بصری مورد توجه قرار گیرند، عناصر و کیفیاتی از قبیل کادر، ترکیب بندی، رنگ و ... لازم به ذکر است که تعدادی از مهم ترین این عناصر و کیفیات بصری در طراحی پرچم های تبلیغاتی نقش دارندکه توجه به آنها در امر طراحی و اجرای اینگونه پرچم ها موجبات رشد و بهبود در زیباسازی محیط شهر را باعث می شوند. با توجه به اهمیت این پرچم ها در حوزه گرافیک محیطی متاسفانه در مورد طراحی و نقش عناصر بصری در آنها تحقیق جامعی صورت نگرفته است و در چنین شرایطی،‌ارائه تعریفی جامع از عملکرد و نقش کاربردی آنها و در نهایت دستیابی به الگویی خاص و مشخص ضروری به نظر می رسد. لذا در این جستار در ابتدا به تعریفی از پرچم تبلیغاتی و انواع آن پرداخته شده است و سپس نقش آن به عنوان زیرشاخه ای از گرافیک محیطی مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً عناصر بصری در طراحی این اقلام گرافیک محیطی تحلیل شده اند. روش تحقیق در این پژوهش تاریخی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات، اسنادی و براساس مطالعه کتابخانه ای بوده است.

واژگان کلیدی:

 پرچم تبلیغاتی، گرافیک محیطی، عناصر بصری، اطلاع رسانی، تبلیغات، تزئین.
دانلود فایل
0.361 MB
تاثیرات شنیداری موسیقی بر خلاقیت نقاشان مدرن ( با گرایش به ذهنگرایی)

چکیده :

موسیقی هنری است که از جنبه های مختلف بر جسم و روان انسان تاثیر گذار است. امروزه کاربرد وسیع موسیقی در روش های درمانی روانکاوان نشان دهنده قدرت این هنر در تاثیرگذاری بر انسان است. موسیقی به علت دارا بودن زبانی مبهم و استعاری ، ذهن انسان را به سوی دلالت های ضمنی معنایی سوق می دهد. دلالت های ضمنی به حوزه تداعی تصاویر ذهنی تعلق دارند. موسیقی با بیداری تجربه های متشابه ثبت شده در ذهن از برای شناسایی خود ، در ما احساسات آن تجربه ها را به وجود می آورد ، بدین دلیل است که ما از نوای موسیقیایی دچار احساسات متفاوتی می شویم. حال نقاش مدرن که تمایل به درونگرایی دارد می تواند از این تداعی های ذهنی به عنوان مواد اولیه در فرآیند خیالپردازی و تخیل و در نهایت خلاقیت بهره جوید. ما در صدد هستیم تا با ارائه دیدگاهای مختلفی همچون نشانه شناسی ، روانشناسی و عصب شناسی به این مقوله دست یابیم که موسیقی می تواند بیدارکننده و تحریک کننده درونیات هنرمندان مدرن و در این پژوهش بالاخص نقاشان آبستره ، برای فرآیند خلاقیت باشد.

 

كلمات كليدي :

موسيقي ، تداعي ، تخيل، هنر مدرن ، نقاشي آبستره

"The effects of music listening on the creativity of modern painters

(tendency to subjectivism)"

Music is an art which can has an impact on the human body and mind in various aspects. Nowadays, the widely usage of music in therapy methods by Psychoanalysts represents the power of art in influence on the human.Music, due to its vague and metaphorical language, leads the human mind to the connotative signification. The connotative signification is belonged to associate of subjective images field. Music creates for us a sense of the experiences which are similar to  experience are recorded in the minds for your identification, that is why we have mixed feelings by hearing the music.
Modern painter that tends to introversion can benefit this mental association as a raw material in the process of fantasy and imagination,and creativity.We want to achieve that music can awaken and stimulate endogenous modern artists and especially painters of the abstract       (in this research) which is for the creative process byproviding different views such as semiotics, psychology and neuroscience
.

 

Key words:

Music, association, imagination, modern art, abstract painting

دانلود فایل
0.343 MB
بررسی تاثیرات فرهنگی انقلاب بر طراحی تمبرهای سه دهه ی نخست انقلاب اسلامی در ایران

چکیده:

تمبر کوچکترین اوراق بهادار و سفیر فرهنگی کوچکی است که بدون گذرنامه از مرزها می گذرد، در نتیجه تصاویر روی تمبرها، همواره دیدگاه‌های رسمی حکومت ها را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بیان می‌کنند و از این لحاظ طراحی تمبرها برای دولت ها، از حساسیت و اهمیت والایی برخوردارند.

بر تمبرهای ایران در دوره قاجار، نقش شیر و خورشید یا تصویر شاه، تنها تصاویر موجود بر روی تمبرها بود و فقط این دو تصویر، نماد ایران به شمار می‌آمدند. در دوره پهلوی، تمبرهای فراوانی با موضوعات نقوش معماری باستانی ایرانی و تصاویر شاهان هخامنشی و ساسانی، اعلام تغییر نام پِرشیا به ایران، ورزش‌های باستانی و بزرگداشت مفاخر و مشاهیر ایرانی به چاپ رسیدند. اما بارزترین ویژگی تمبرهای این دوره، اختصاص داشتن آنها به تصاویر شاه و خانواده سلطنتی او بود.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال ۱۳۵۷، تصاویر و مضامین تمبرها کاملاً دگرگون شد. تصاویری از قیام مردم، وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی، شهادت، زن در جامعه، امام خمینی و نمادهای فرهنگ ایرانی، بر تمبرهای این دوره ترسیم شد که بیانگر تاثیرات فرهنگی الگوها و ارزش های انقلاب اسلامی بر این عرصه می باشد.

  روش تحقیق بر مبنای شیوه اجرا در این مقاله، روش توصیفی-تاریخی و شیوه ی جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بود و در آن سعی شد پس از اشاره ای به تاریخچه ی پیدایش تمبر و نحوه ی ورود آن به کشور ایران، به بررسی موضوعات و نقوش تمبرهای ایران، با تاکید بر تمبرهای سه دهه ی پس از انقلاب اسلامی ایران، پرداخته شود. 

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، ایران، طرح، تمبر


The Study of cultural effects on the designs of stamps used in the first three decades of Islamic Revolution in Iran

Abstract:

   Stamp is a cultural ambassador and the smallest securities which can passes the borders without passport, Therefore Messages and images on the stamps express the government's official view on the social, cultural and political spheres and this point of view, the sensitivity of the design of the stamps for the government is very important.
   During the Qajar era, lion and sun or king’s images were only images on the stamps and only these two images were considered as symbolizing of Iran.
   At Pahlavi era, many stamps printed with ancient architectural designs and images of the Achaemenid and Sassanian kings, announcing that the name of Persia had been changed to Iran, Ancient sports, Commemoration of Iranian figures and celebrities. But the most striking feature of stamps of this period was their dedicating to the pictures of king and the royal family.

   Following the victory of Islamic Revolution on 22 February 1357, pictures and themes of Stamps were completely changed. The pictures of events occurred on Khordad 15th, 1342; Shahrivar 17th, 1357; 21 and Bahman, 22th 1357, War with Iraq and martyrdom, Women in society, Imam Khomaini and the symbols of Iranian culture, were depicted on this Stamps.

   The research was conducted based on the Descriptive - Historical method and method of gathering information was library method in this paper and after referring to the history of genesis of  the stamp and how it entered Iran and with an emphasis on stamps three decades after Islamic Revolution in Iran.

Keywords:

Islamic Revolution, Iran, Design, Stamp

 

دانلود فایل
0.356 MB
بررسی فرآیند تبدیل شدن نقشمایه تابلوی جیغ ادوارد مونش، به شمایل (Icon) جهانی در گذر زمان

چكيده :

 در میان قدیمی ترین نمونه های تصویری بدست آمده که اندیشه ها و تفکر بشری را بازتاب می دهند ، نقشمایه هایی وجود دارند که امروزه بسیاری از اندیشمندان ، بر پایه علوم جدید همچون اسطوره شناسی ، جامعه شناسی ، روانشناسی و به ویژه بر مبنای نشانه شناسی آنها را تفسیر کرده و توضیح می دهند . این شیوه در مورد نقشمایه های معاصر نیز صدق می کند و آثار هنری معاصر ،پس از تولید توسط هنرمند ، به سرعت در بوته بررسی صاحبنظران قرار می گیرد. آثار هنری كه پس از سالها گذشت زمان از آنها ، شاهكارهاي هنري محسوب مي شوند ، در طي گذشت زمان، به شيوه هاي متفاوت توسط ديگران تكرار مي شوند و يا نقشمايه آنها در كاربردهاي متفاوت هنري مورد استفاده قرار مي گيرد . مفاهیم درونی این آثار ريشه در اعتقادات ، تفكرات ، فطرت و ناخودآگاه جمعي همه انسانها دارند .  از میان این نقشمایه ها در حوزه هنرهای تجسمی معاصر ، تابلوی جیغ، اثر معروف ادوارد مونش  است. پريشاني ، ترس و اضطراب درون اين اثر كه به نوعي در ضمير ناخودآگاه بشر پنهان است ، نوعي كهن الگو محسوب مي شود كه ممكن است در هر زمان و مكان در وجود انسانهاي ديگر بروز كند .در واقع مي توان گفت از منظر نشانه شناسی ، تابلوي جيغ در طي زمان تبديل به گونه اي از شمايل (( Icon  شده است . اين مقاله در صدد توضيح نماد ، نشانه ، شمايل و يافتن دلايلي است كه يك اثر هنري را در طي زمان ماندگار كرده و تبديل به نقشمايه اي مي كند كه نسل هاي ديگر همواره آگاهانه يا ناخودآگاه آنرا تكرار مي كنند . روش تحقیق در این مقاله ، روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است.

واژگان كليدي : شمايل (( Icon ، نشانه شناسی ، ادوارد مونش ، جيغ

 

A study on the Changing of “Scream” (by Edvard Munch) into Global Icon

Abstract:

Among the ancient visual samples available to us, some represent human thoughts and there are some motifs which nowadays philosophers study and interpret through modern disciplines such as mythology, sociology, psychology and particularly semiology. This method is also true for contemporary motifs, and contemporary artworks are immediately judged and interpreted by experts and mediators as soon as the artists create them. The great masterpieces are repeated again and again by others or their motifs are appropriated in different artistic reproductions. Inner concepts of them are rooted in thoughts, beliefs, collective unconsciousness and tendencies of all people. Among such motifs in contemporary visual arts, Scream-by Edvard Munch- represents the anxiety, confusion and fear which are hidden in human unconscious mind. It can be considered as kind of archetype and may have been influencing people every in all times. a semiological point of view, over time the Scream has changed into a special motif defined as Icon. This paper intends to explain symbol, sign, and icon, and to find the reasons that make an artwork eternal and change it into a motif which the future generations would (consciously or unconsciously) repeat. The applied research method is descriptive _ analytical via library data collection.

Key words: Icon, Semiology, Edvard Munch, Scream

دانلود فایل
0.539 MB
مطالعه و بررسی نقش‌مایه‌های گلیمچه‌های سنتی متکازین

چکیده:

استان مازندران با نواحی متعدد و پراکندة شهری و روستایی، از نظر تنوع و فراوانی و ویژگی‌های هنری و مهارتی یکی از مهم‌ترین مراکز تولید دست‌بافت‌های سنتی در ایران است. دست‌بافت‌های سنتی روستایی مازندران از جمله گلیمچه‌‌های سنتی متکازین فرآورده‌های کاربردی و هنری هستند که رشد خلاقیت و ابتکار فردی بافنده و تکامل قریحه و تجربة جمعی بافندگان را در گذر زمان نمایش داده‌اند. پیشینة بافندگی در روستای مورداشاره و اصالت نقوش و رنگ‌آمیزی گلیمچه‌های سنتی آن، زمینه‌های شهرت این محصول هنری را فراهم کرده و آن را در فهرست آثار بدیع صنایع دستی ایران قرار داده است. گلیمچه‌های متکازین ضمن انعکاس ویژگی‌های کلی هنر ‌بافت‌های سنتی مازندران، مؤلفه‌هایی از فرهنگ بومی و طبیعت پیرامون بافندگان‌ متکازین را عرضه می‌دارد. نقوش گلیمچه‌های سنتی متکازین علاوه بر الگوبرداری از طبیعت و نمایش تجریدی آن، از ویژگی‌های ابداعی و رمزهایی برخوردار است که در اندیشه و منش زندگی بافندگانشان ریشه دارد.از این روی در این نوشتار سعی شده با تکیه بر مطللعات میدانی و کتابخانه ای ویژگیهای بارز گلیمچه ی متکازین از نظر طرح,نقش و بافت مورد بررسی قرار گیرد و ضمن مستند سازی محصولات صنایع دستی  مازندران و کشف توانمندی و قابلیت های هنر بومی این منطقه نقوش مورد استفاده در این بافته ها دسته بندی و شناسایی شود.باشد که این مقاله سهم اندکی در معرفی و احیاي دست بافته های این منطقه داشته باشد.

واژگان کلیدی:نقش مایه ها,دست بافته های سنتی,گلیمچه، متکازین.


Study and Ivestigation of Metkazin traditional coarse carpet

“ABSTRACT”

Mazandaran province with numerous urban and rural areas,is one of the most important centers of traditional hand-woven carpets in Iran due to divercity and Redundancy of its art and artistic characteristics.Mazandaran rural traditional hand-woven carpets such as Metkazin traditional coarse carpet showed applicabel and artistic process of creativity growth and weaver individual innovation and country evelothotion and axprience of a proup of weavers during the time.weaving background in the above-mentioned country and its plans origin and traditional corpet colours,paved the way for its fame and placed it in the list of Iran handycrafts Innovative works.Metkazin coarse carpet reflected general characteristics of Mazandaran traditional hand-wovwn arts and supplies components of native culture and the environment around the Metkazin weaver.their plans and designs patterniced the nature and its individual and unique shape has innovative features and its own secrets.which rooted in the life style and thoughts of its weaver.

So that,in this paper ,tried to study Metkazin coarse carpet features such as designe, plan and texture relying on librarian and field studies.and classify them based on docamenting Mazandaran handycrafts products and axploving native arts of this region above the designe    of these hand-woven carpets.this study has some role in introdusing and reviving this region hand-woven products .

Key words:

Moutife ,traditional hand woven products, coarce carpet ,Metkazin.

 

دانلود فایل
0.389 MB
مطالعه ای بر مهرهای ایلامی با تاکیدی بر موتیف زنانه

چکیده:ایلام تنها دوره ای از تاریخ ایران است که ما شاهد استفاده گسترده نقش مایه زن بر آثار هنری هستیم.و این خود نشان از جایگاه و اهمیت زن در این مرحله از تاریخ است. این نوشتار می کوشد نگاهی جدید به مطالعه نقش مایه زن بر روی مهرهای دوره ایلامی داشته باشد و این نگاه همانا بررسی رابطه بین نقوش با فرهنگ وتفکرات رایج مردمان آن زمان است تا با معرفی نقشی به عنوان موتیف زنانه بر روی مهرها به تحلیل بهتر آنها دست یابیم. اما طرح این سوال که موتیف زنانه چیست؟ با توجه به این نکته که ویژگی منحصر به فرد مذهب ایلام، مادرسالاری است اهمیت می یابد.در این پژوهش به  شیوه اسنادی وبرپایه مطالعه کتابخانه ای سعی بر یافتن پاسخی برای این سوال هستیم.امید که این قدم راهگشای مطالعه و تحقیق تخصصی تر در زمینه نقش مهرهای ایلامی باشد.

واژگان کلیدی: ایلام- مهر- زن- موتیف.

 

The study of Ilam’s seal with regard to woman’s motif

Abstract:

Ilam is the only period in Iran’s history in which we can see the use of women’s theme in artistic works. This demonstrates the superior position of women in this stage of history. The present paper tries to have a new look at the role of women’s theme in Ilam’s seal, which is to investigate the relationship between the figures and the culture and people’s common tradition. We try to have a better understanding of seals by the presentation of a figure as a woman’s motif on them. As the unique characteristic of Ilam religious is matriarchy, raising the question, i.e. “what is woman’s motif?” becomes important.

This paper tries to answer the question by documental studies and library research. We hope that this study leads to more specialized studies and research on Ilam’s seals.

Key words: Ilam, seal, woman, motif

دانلود فایل
0.837 MB
بررسی تاریخی هنر فولاد سازی ایران عهد باستان

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است، مستندات موجود از هنر فولاد سازی عهد باستان ایران مورد مطالعه قرار گیرد. اهمیت فولاد و هنر فولادسازی به عنوان یکی از مهمترین هنرهای کاربردی تمدن ایران در طول قرن ها؛ و عدم وجود منابعِ مکتوبِ جامع، در این زمینه، لزوم انجام این پژوهش را مشخص می سازد.

آهن فلزی است که، از هزاره اول پیش از میلاد در زندگی انسانِ آن عصر، نقش اساسی را بر عهده گرفت. که نمونه ی آن را در ساخت ابزارآلات روزمره، شکار، جنگ و همچنین عناصر تزیینی می توان دید. در حقیقت انسان در طول زمان با استفاده از این فلز، رویکرد معنوی خود را نیز بازنگری کرد؛ با توجه به نقش افکار و  باورها و نیز شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه (به عنوان عوامل مهمی در زندگی انسان)  شرایط این هنر را در ایران عهد باستان تحلیل نموده و به بررسی روند تکوینِ هنر فولادسازی می پردازیم.

روش پژوهش مبتنی بر بررسی اسنادی کتابخانه ای متون می باشد.

 

واژگان کلیدی:

1-هنر فولادسازی،  2- هنر فولادسازی عصر باستان،  3- هنر فولادسازی ایران،  4- آثار مکشوفه پولادین،

 5- هنر فولادسازی هخامنشی.

 

Title of Research:  A Historical Analysis of the Art of Steelmaking in Ancient Iran

Abstract:

This paper aims to study and analyze documented evidence on the art of steelmaking in ancient  Iran. The importance of steel and steelmaking as one of the most practical art forms in the Iranian civilization; and a lack of extended and exhaustive documentation, are reasons as to why research projects like mine are of great necessity. 

a millennium B.C. Iron had played a fundamental role in human life. Manifestations of the above-mentioned role can be seen in the manufacturing of the handy goods, hunting, battles, and also ornamental elements. By utilizing this metal, humans had in fact re-thought their spiritual approach in time. The paper is an effort to analyze the art in ancient Iran and have a review of the evolution of steelmaking, while taking into consideration the social, cultural and economic conditions, thoughts and beliefs as contributing factors in human life.

Documentary research method has been used in conducting this research.

 

 

Key words:  1. art of steelmaking   2. Steelmaking in the ancient era   3. Iranian steelmaking     4. Discovered steel artifacts    5. Achaemenian steelmaking

 

 

 
دانلود فایل
0.614 MB
بررسی مقرنس کاری دوره صفویه با تکیه بر بناهای شهر اصفهان

چكيده:

در سرزمین ایران مقرنس کاری به عنوان هنری والا و شکوهمند همواره مورد توجه هنرمندان معمار قرار گرفته به طوری که رد پای این عنصر زینتی را در اغلب  آثار معماری بر جای مانده از دوران مختلف حکومتی می توان جستجو نمود. مقرنس اساساً یک هنر تزیینی هندسی است که هدف تزیینی آن در درجه اول ایجاد سایه روشن و القاء خطوط و در درجه دوم فراهم نمودن سطوح بیشتر برای اجرای تزیینات ظریف تری هم چون آجر چینی،گچ بری،موزاییک کاری و نقاشی می باشد. در دوره ی صفویه که یکی از ادوار مهم و با صلابت ایران زمین می باشد، مقرنس به عنوان عنصری شکوهمند جلوه گر شده است.هدف از نگارش : شناسایی انواع مقرنس ها و بناهای زینت یافته به وسیله ی آن،هم چنین ارزیابی بازتاب کاربرد هنر مقرنس کاری در دوره ی صفویه می باشد. نتایج تحقیقات به عمل آمده در این پژوهش نشان می دهد که دوره ی صفویه دوران تکامل مقرنس کاری در معماری به حساب می آید.در این زمان،مقرنس به عنوان عنصری کاملاً تزیینی شناخته شده و اغلب با مصالحی هم چون گچ و کاشی کار شده است. روش های اجرایی آن کتابخانه ای / میدانی / تحلیلی /تاریخی و ... می باشند .

واژگان کلیدی : معماری ،مقرنس کاری ، دوره صفویه ، شهر اصفهان و...

 

A Survey of the Muqarnas in the  Safavid Period on the Relics in the city of Esfahan

 

MA . Marziyeh Basirat ,MA .Akram khalili pour,PH.Mahmod tavousy

 

ABSTRACT

In the land of IRAN,Muqrnas roof work has always drawn the attention

Of the artists of architecture

As a sublime and magnificent art to the extent that the traci of this decorative element may be sought in most of the architecture eras .

Muqarnas  roof is essentially a decorative geometric art in which its decorative objective is in the first place creation of light and shade and  in duction of lines and in the secand plase is paovision of more surfaces for presenting more delicate decorations such as brick laying, plaster moulding ,mosaic tile work and painting.in the safavid era which

Is on of the important and influential eras of the land of IRAN,ridged roof has been displayed as a magnificent element in this time interval the art of ridged roof making intails a particular oneness and artifice which culd be observed to lesser degree in the past eras .the results of the conducted research indicates that : Safavid is distinguished as the evolutivn of Muqarnas roof making in architecture.at that time Muqarnas  roof was identified as completely decorative element and it was often made using materials such as plaster and tiles .

Methods administrative:library,applied ,analysis history and …

 

Keywords: muqarnas making,safavid era, city of Esfahan,…

دانلود فایل
0.741 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: مرجان صلواتی سر دبير: ندا رضایی اذر
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: مرجان صلواتی
سر دبير: ندا رضایی اذر
تاريخ انتشار:: 2014-02-12


نظر شما :